Ledarskap – Plattform

 

Varför en plattform?

Utan plattform blir det svårt att finna någon stabil grund att luta sig mot. Chefer och ledare inom ett företag eller en organisation behöver en grundplattform för att känna sig trygga i sina roller. Trygga chefer med gott självförtroende skapar motiverade medarbetare.

För att skapa en stabil grund för cheferna, behöver vi definiera en plattform för ledarskapet inom organisationen. Detta skapar också de rätta förutsättningarna att göra det som är rätt i vardagen. Gör vi rätt från början slipper vi många tröttsamma diskussioner senare.

Vi kan inte tillräckligt starkt trycka på vikten av att börja i rätt ände. Om resultatet av plattformsarbetet exempelvis visar att chefer och ledare behöver ledarskapsutbildning kommer vi att veta vilken typ av ledarskapsutbildning. Tiden är oftast den trängsta sektorn. Vi kommer bara att föreslå det som verkligen behövs. Det handlar nämligen inte om hur mycket utbildning som ska genomföras – utan om hur lite.

Detta gör vi:

  • Team Communication utför alltid en nulägesanalys för att ta reda på hur ledarskapskulturen fungerar. Vi intervjuar både medarbetare och chefer. Vi är ute efter sanningen.
  • Därefter tittar vi på vilka värdegrunder som finns generellt inom organisationen. Har vi till exempel definierat saker som tillit och öppenhet? Speglas detta i det faktiska ledarskapet, eller är det endast teoretiska dokument?
  • Baserat på dessa analyser skriver vi ett förslag till plattform som vi presenterar för högsta ledningen. Detta förslag skall sedan bearbetas och förankras på alla berörda nivåer. Vi står för det första utkastet.

Detta arbete är mycket konkret, och presenteras under en strategidag tillsammans med ledningsgruppen. Team Communication kommer även att presentera ett antal förslag på aktiviteter inom ett antal områden. Vissa av förslagen kan vi stå till tjänst med; andra kommer ni att själva behöva ta tag i.

När väl detta arbete är färdigt börjar det arbete som kommer att synas inom organisationen.

Kontakta oss nedan för att snabbt få grepp om hur din organisation kan ha nytta av en genomlysning av ledarskapet.

Kontakta oss