Steg 4: Ledarskapet

Ingen kan vara allting för alla hela tiden

Några reflektioner om vad som bygger ett ledarskap

Utan effektiva chefer och ledare spelar det ingen roll hur vi organiserar oss eller hur mycket vi kompetensutvecklar medarbetarna. Ledarskap är en av de viktigaste parametrarna för att få en organisation att fungera och de flesta är numera överens om den saken. Utbildning är bra, men räcker inte för att skapa skickliga chefer. En ledarskapsutbildning kan ge effektiva och användbara verktyg, men en ledarskapsutbildning kan inte skapa verkligt resultat utan en stabil plattform.

En ledarskapsutbildning behöver föregås av en seriös diskussion där man inom ledningen enas om vilken ambitionsnivå som gäller. Att sätta sina chefer i ett program för ledarskapsutbildning kostar givetvis pengar, men det är ändå det minsta problemet. Den verkliga kostnaden är den osynliga – den tid de tillbringar på annat håll än sin arbetsplats.

Därför kan det vara klokt att bestämma sig för hur ambitionsnivån egentligen ser ut. Vill man ha skickliga medarbetare behöver man skickliga ledare. Alla modeller och synsätt passar inte in i alla typer av organisationer. Alltför dramatiska och nyskapande idéer kanske inte fungerar överallt. Vissa vill kanske satsa på en mer beprövad metod. Vilka metoder som passar in beror helt och hållet på var organisationen befinner sig.

Om ledarskapskulturen till exempel är hierarkisk behöver man konstruera ett program som passar mer traditionella organisationstyper. Om ledarskapskulturen är relativt ung, behövs en mer grundläggande plattform. Och finns det ingen ledarskapskultur alls får man helt enkelt börja med att skaffa sig en.

Inom de flesta organisationer vill man ha moderna ledare. Varför? Och vem avgör förresten vad som är modernt och inte? Det som är modernt är det som fungerar just nu. Omvärlden förändras och cheferna är tvungna att förändras med den. Vissa saker förändras dock aldrig. Det är till exempel ett faktum att medarbetare som förstår varför deras arbetsuppgifter ser ut som de gör, alltid kommer att vara mer motiverade.

Så hur håller vi våra chefer och ledare uppdaterade? Hur ser vi till att de alltid har de rätta verktygen? Vi ser till att de själva håller sig ajour, och är tillräckligt flexibla. Vi kan nämligen inte byta ut allihop varje gång någonting förändras. Det går mode i det mesta. Konjunkturen kan gå upp och ner; trender kan komma och gå. Ledarskapsmodeller- och filosofier flammar upp och slocknar. Men verksamheten måste ändå tuffa på för att visionen ska kunna nås.

Kan vi bygga in tillräckligt med flexibilitet och nyfikenhet i våra ledare kommer de alltid att vara moderna. Team Communication är bara en av många leverantörer av lösningar på alla ovanstående frågor. Vi jobbar stenhårt med att leverera mervärden i världsklass. Det som skiljer oss från andra är att vi inte arbetar med organisationer som satsar på ledarskapsprogram utan eftertanke. Det största arbetet kommer nämligen alltid att ske internt.

Vi tror genuint på kraften i att ha moderna och effektiva ledare. Men det innebär också att vår uppdragsgivare måste vara beredd att satsa. Därför måste vi tro på organisationens ambitioner att verkligen skapa exceptionella chefer och ledare. Oavsett vilket svaret blir finns det lösningar. Det handlar bara om att bestämma sig. För ledarskapet är det som mest av allt bygger organisationens kultur.

Detta är någonting vi kan. Kontakta oss redan idag för ett personligt möte.

Kontakta oss