Steg 2: Ledningsgruppsutveckling som fungerar

Viktiga frågor för ledningsgruppen och VD

  • Hur blir vi ett mer effektivt och sammansvetsat ledningsteam så att vi inte behöver utgöra motorn i allt som ska göras?
  • Hur skapar vi samsyn kring vår värdegrund och vision?
  • Hur får vi med oss våra medarbetare så att alla drar åt samma håll och bidrar till att vi snabbare och säkrare når våra mål?
  • Hur följer vi upp den gemensamma målbilden så att alla i företaget driver utvecklingen framåt utan att förlora motivation och energi?
  • Hur skapar vi största möjliga delaktighet utan att förlora disciplinen i det vi gör?

Vatten rinner alltid neråt.

Det som händer i ledningsgruppen tenderar att hända överallt i ett företag. Därför är ledningens agerande oerhört viktigt för all långsiktig framgång. Är ledningen tydlig med vad den vill och stöttar sina medarbetare ökar chanserna att nå sina mål.

Om ledningen är otydlig

Kommunicerar din ledningsgrupp genom månadsvideos? Månatliga stormöten? Mail? Är de ansikten på en skärm eller verkliga människor som rör sig ute i verksamheten?

Ledningsgruppen

Föreställ dig ett akvarium. Om du vispar runt vattnet i ett akvarium kommer det att storma och gå vågor på ytan. Men vad händer längre ner? Där känner man att det gungar, men man vet inte varför. Längst ner mot botten? Där blir det bara grumligt.

Team Communication tar reda på hur ledningsgruppen fungerar; alltifrån mötesstrukturer till intern kommunikation. Vilka drivkrafter råder inom ledningsgruppen? Hur många agendor finns? Är alla överens om syftet? Har alla köpt de grundvärderingar vi tror finns?

Detta är vad vi gör

Team Communication studerar processerna som styr ledningsgruppen och vilka prioriteringar som finns. Först därefter kommer vi med eventuella förslag på förändringar. Dessa förändringar är grunden för en effektiv företagskultur.

Det är omöjligt att säga exakt vad en viss given ledningsgrupp behöver för att utvecklas i rätt riktning. Det är otroligt individuellt, och kan bara avgöras genom att studera hur funktionen fungerar idag.

Vill du veta mer om hur vi gör? Kontakta Team Communication idag för att prata ledningsgruppsutveckling.

Kontakta oss