Steg 1: Kärnvärden

Man måste inte börja med ett nerifrån-perspektiv. Det avgörs ofta av mognaden inom organisationen. Dessa faser går Team Communication igenom.

Fas 1 – Individuella värdegrunder

Fas 2 – Organisationens värdegrunder

Fas 3 – Sammanfoga och integrera

Fas 4 – Rangordna värderingar

Fas 5 – Att forma en vision

Fas 6 – Att utarbeta en giltig företags- eller organisationsetik

 

När det olika faserna väl är genomgångna har vi en kraftfull grund för hur organisationen kommer att agera i vardagen – en verklig värdemätare som avslöjar om alla är med på tåget.

För detaljer kring exakt hur vi går tillväga, föreslår vi att du kontaktar oss redan idag.

Kontakta oss