Grundförutsättningar

Vår metod att skapa långsiktig framgång för våra klienter startar i toppen av pyramiden. Vägen är inte alltid spikrak. Det är många val att göra.

Steg 1

Pyramiden uppdelad 2.1

Först tar vi reda på vilka grundvärderingar som finns i Ledningsgruppen. Genom ett antal övningar och med hjälp av effektiva verktyg tar vi reda på vad ni egentligen vill åstadkomma.

Läs mer här

Steg 2

Pyramiden uppdelad 2.2

Därefter enar vi ledningsgruppen ifråga om grundvärderingar, företagskultur och syftet med verksamheten. Vi ifrågasätter själva affärsidén. Vi utmanar och testar – håller det? Finns det sprickor i ledningen? Brister i affärsupplägget? Dessa måste bort, annars skapar det förvirring hos medarbetarna.

Läs mer här

Steg 3

Pyramiden uppdelad 2.3

Sedan stöttar vi ledningsgruppen genom sätta den bästa möjliga målbilden för organisationen, eller att utmana i och kanske ifrågasätta en befintlig målbild.

Läs mer här

Steg 4

Pyramiden uppdelad 2.4

Det gäller att ledarskapet matchar de grundvärderingar och målbilder som definierats. Team Communication tränar samtliga chefer från VD och neråt i att verkligen göra det rätta. Vi är plattformsoberoende, och sitter inte fast i en viss modell. Vissa indvider kommer att behöva extern hjälp i form av personlig coaching.

Läs mer här

Steg 5

Pyramiden uppdelad 2.5

Till sist kan vi hjälpa till att peka ut vad som behövs på medarbetarnivå. Kompetensutveckling? Förankring av värdegrunderna? Annat? Vi utför inte allting själva, men vi vet vilka som är bäst på vad. Efter många år i konsultvärlden kan vi ge ett professionellt stöd i upphandling av program riktade till medarbetare.

Läs mer här

Vi har färdigutvecklade metoder för att lösa steg för steg. Ring oss idag.