Upphandling av ledarskapsprogram

Hur handlar man upp ledarskapsträning och chefsutbildningar?

Som vanligt finns det en djungel av erbjudanden. Det varje organisation behöver bestämma sig för är vad man vill ha och inte betala för mer än man behöver.

Det finns en uppsjö ledarskapsprogram och ledarskapsutbildningar på marknaden, och alla hävdar att de är bäst. Det är snudd på svårare att välja leverantör av ledarskapsprogram än att välja elleverantör. Men det finns några enkla saker att göra för att underlätta sina beslut.

Hur bra chefer behöver vi?

Att sätta sina chefer i ett program för ledarskapsutbildning an vara kostsamt. Därför kan det vara klokt att bestämma sig för hur ambitionsnivån egentligen ser ut. Vill vi investera för framtiden i en gedigen och genomtänkt ledarskapsutveckling – eller behöver ni egentligen bara putsa till lite kantigheter?

Hur ser ledarskapskulturen ut idag?

Alla modeller och synsätt passar inte in i alla typer av organisationer. Alltför dramatiska och nyskapande idéer kanske inte passar in överallt. Om ledarskapskulturen är mycket hierarkisk behöver man finna ett program som passar mer traditionella organisationstyper. Om ledarskapskulturen är extremt ung behövs t ex en mer grundläggande plattform. Och finns det ingen ledarskapskultur alls får man börja där. Med att skaffa sig en.

Vilken är målgruppen?

Vilka ska utbildas? Alla med personalansvar från VD och neråt? Det kan tyckas självklart att de befintliga cheferna är den uppenbara målgruppen.  Men hur är det med andra som interagerar med mycket olika människor i sin normala vardag?

Med ledning av hur vår befolkningspyramid ser ut vet vi med säkerhet att vi kommer att lida stor brist på chefer inom bara några år.  Många yngre medarbetare är intresserade av att lära sig nya saker, men inte nödvändigtvis intresserade av att bli chefer. Hur kan vi locka dessa till bordet?

Unga, nyfikna chefer? Mer erfarna ledare?

Försök se bortom ålder och kön. Vilka ledarerfarenheter besitter de? Har de varit chefer länge? Känns de säkra i sina roller? I vissa organisationer finns många unga, oerfarna chefer. Dessa behöver en helt annan typ av ledarskapsträning än de som varit chefer några år, och därigenom gått på de vanligaste minorna. Dessutom – om målgruppen är ung får vi räkna med att den status som legat i en chefsroll tidigare inte längre gäller. Vi kanske inte ens kan kalla rollerna chefsroller. Detta varierar givetvis enormt, men bör tas i beaktande.  

Hur ser behoven av utveckling ut?

Konkret – vad behöver organisationens ledare och chefer bli bättre på? Och hur tar vi reda på sanningen? Vad brukar sägas om våra ledare? Tillräckligt lyhörda? Skickliga i att ge feedback? Omtyckta eller respekterade? Förmåga att ta konflikter? Kommunicera tuffa besked till sina medarbetare? Inspirera? Utmana? Hur är det med uppföljningen? Har de tillräcklig affärskompetens? Förstår de varifrån intäkterna kommer?

Det viktiga är att  ha klart för sig vilka behov som finns. Tänk efter vilka problem som brukar dyka upp. Där finns förmodligen de största behoven.

Oavsett vilket svaret blir finns det lösningar. Det handlar bara om att bestämma sig. Team Communication kan hjälpa till med beslutsunderlaget, men beslutet måste ni ta själva.  

Är det viktigt med moderna ledare?

Moderna ledare – en floskel? Det som är modernt är det som fungerar just nu. Men hur håller vi våra chefer och ledare uppdaterade? Hur ser vi till att de alltid har de rätta verktygen? Vi ser till att de själva håller sig ajour, och är tillräckligt flexibla. Vi kan nämligen inte byta ut allihop varje gång någonting förändras. Konjunkturen kan gå upp och ner; trender kan komma och gå. Ledarskapsmodeller- och filosofier flammar upp och slocknar. Kan vi bygga in tillräckligt med flexibilitet i våra ledare kommer de alltid att vara moderna.

Är vi beredda att göra vad som krävs?

Team Communication är bara en av många leverantörer av lösningar på alla ovanstående frågor. Det som skiljer oss från andra är att vi inte arbetar med organisationer som satsar på ledarskapsprogram utan eftertanke. Vi jobbar stenhårt med att leverera mervärden i världsklass. Men det största arbetet kommer alltid att ske internt. Vi tror genuint på kraften i att ha moderna och effektiva ledare inom ett företag eller inom skolvärlden eller vilken annan typ av organisation som helst. Men det innebär också att vår uppdragsgivare måste vara beredd att göra vad som krävs.

Kontakta oss nedan för hjälp med upphandling av ledarskapsprogram.