För rutinerade chefer och ledare

 Om du varit ledare länge

När utvärderade du senast ditt eget ledarskap? När ställde du dig frågor av typen:

 • Hur erfaren är jag som chef och ledare – egentligen?
 • Använder jag mig löpande av allt jag lärt mig under mina år i ledande befattning?
 • Finns det någonting jag behöver fördjupa mig inom?
 • Vilka ytterligare kunskaper borde jag skaffa mig för att vara en riktigt bra chef?
 • Hur ofta utmanar jag mig verkligen i min ledarroll?
 • Hur mottaglig är jag för ärlig feedback?
 • Är det fortfarande roligt att vara chef?

Förmodligen finns det många ytterligare frågor du borde ställa dig. Kanske vet du själv vilka de är. För tänk efter – visst fastnar även chefer i gamla invanda hjulspår? Visst är vi som chefer lika svåra att förändra – när det kommer till oss själva?

same-old-way-something-new

När Team Communication genomför program med mer erfarna chefer möts vi av blandade reaktioner. Många är fortfarande efter tjugo år i ledande befattningar nyfikna och villiga att lära sig nya saker; att utveckla sitt ledarskap; att göra ett bättre jobb.

Många gånger är ju just erfarenhet och stigande ålder det som ger verkligt tunga insikter kring hur man leder människor i en organisation. Men samtidigt är det skillnad på erfarenhet och rutin. En man vi mötte i ett stort företag på börsens A-lista sa att ’Ibland undrar jag om jag verkligen har tjugo års erfarenhet. Kanske är det två års erfarenhet och arton års rutin.’

Oavsett vilket – även som rutinerad och erfaren chef finns det nya lärdomar att ta till sig.

Några konkreta råd för chefer och ledare med erfarenhet

 • Våga ifrågasätta dig själv
 • Var inte rädd för att visa osäkerhet i ledarrollen
 • Skaffa dig ett bollplank eller en mentor
 • Våga prova en professionell coach
 • Gå utanför din trygghetszon oftare
 • Fråga dina medarbetare om de är nöjda med ditt ledarskap
 • Fråga din chef samma sak
 • Har du barn – fråga även dem
 • Se till att ha balans mellan att vara specialist och ledare
 • Var vaksam på den feedback du får från andra

Vill du veta mer om hur du kan utmana dig själv och din organisation i ert ledarskap? Kontakta oss nedan.