Ledarskap

Ledarskap är en nyckel för att få en organisation att fungera. Utan effektiva chefer och ledare spelar det ingen roll hur vi organiserar oss eller hur mycket vi kompetensutvecklar medarbetarna. Ledarskapsutbildning, ledarskapsträning, ledarskapsutveckling, coachutbildning – begreppen är många, och det gäller att tänka rätt.

leadership

En ledarskapsutbildning måste föregås av ett seriöst arbete där man inom organisationen enas om vilken ambitionsnivå man väljer. Utan en ordentlig plattform kan det mycket väl vara pengar i sjön.

Vår erfarenhet är att en chef och ledare inte behöver så mycket ledarskapsutbildning som han behöver ledarskapsträning. Teorier och modeller kan vara bra förklaringsmetoder, men det verkligt svåra för en chef är att hantera vardagliga situationer på ett professionellt sätt. För att bli bäst på det krävs träning.

Quick fix
Upphandling av ledarskapsprogram
För rutinerade chefer och ledare
Coaching – vad är det?

Kontakta oss