Värdegrundsarbetet – trendigt eller nödvändigt?

De värdegrunder som finns inom en organisation är ofta svaret på frågan hur medarbetarna kommer att agera i givna situationer. Värdegrunden är det som organisationen verkligen tror på och de principer man försöker att uppnå. De definierar vad som är rätt och grundläggande viktigt och styr människornas val och handlingar. Företagets värderingar utgör de principer som man aldrig kompromissar om för att uppnå kortsiktig vinning eller snabbhet.

core_values

Börja uppifrån eller nerifrån?

Vatten rinner alltid neråt. I klartext innebär det att vad som sker i ledningsgruppen tenderar att hända överallt inom organisationen.  Bra saker, dåliga saker; medarbetarna gör chefernas beteenden till sin egna. Konstigare är det inte.

För att överhuvudtaget lyckas sätta de rätta värdegrunderna inom ett företag måste ledningen vara överens om

  • Vilka värdegrunder som råder
  • Vad respektive värdegrund egentligen betyder
  • Vilka faktiska beteenden detta leder till

Att ta fram en uppsättning värdegrunder kräver planering. Forskning visar att en viss ordning är att föredra. Eftersom arbetet är en process i flera steg kan det vara svårt att ändra om man börjat fel.

Man måste inte börja med ett nerifrån perspektiv, men det underlättar implementationen. Vilken väg man väljer avgörs ofta av mognaden inom ledningsgruppen.

Vill du veta mer om hur du bygger en modern företagskultur? Kontakta oss idag.

Kontakta oss