Ledningsgruppen

I framtiden kommer det att finnas två sorters företag: Snabba företag och döda företag. Vilken sort vill ni tillhöra?

En snabbfotad, flexibel och effektiv ledningsgrupp är en nödvändighet för att få företaget att gå i rätt riktning. Man brukar säga att vatten alltid rinner neråt. Detsamma gäller i ett företag. Det som händer i en ledningsgrupp tenderar att hända på andra ställen inom organisationen.

bad-leadership-causes-failed-it

Effektivt ledningsgruppsarbete

De flesta ledningsgrupper kan effektivisera sitt ledningsgruppsarbete. Och alla vill undvika att ideligen behöva göra brandkårsutryckningar. En väl fungerande ledningsgrupp klarar av att balansera strategiskt arbete med komplexa och akuta verksamhetsfrågor. Det krävs ett funktionellt arbetssätt och en sammansvetsad ledningsgrupp. De informella rollerna är viktiga. Relationerna mellan ledningsgruppens medlemmar får inte utgöra ett hinder för bra kommunikation och effektivt ledningsarbete.
Med Team Communications hjälp kan ledningsgruppen utveckla nya arbetssätt, förändra mötesstrukturer, tydliggöra rollerna i gruppen och förbättra kommunikationen mellan medlemmarna.

När du vet vad som saknas inom din ledningsgrupp – kontakta oss idag.

Kontakta oss