Change management

Vad menar vi egentligen med Change Management? Det verkar ibland finnas lika många tolkningar som det finns organisationer.  Att begreppet blir viktigt när organisationen står inför förändringar är kanske ingen högoddsare. Men hur ska man tänka? Vad är viktigt? Vilka är fallgroparna? För de finns där. Man kan huvudsakligen prata om två tillvägagångssätt och det har mest med själva metoden att göra. Det finns varianter av dessa, men i grunden handlar det om att tänka top/down vs. bottom/up.

Jigsaw-Change-Management

Den första metoden

  • Ledningen gör en extern analys av situationen, styrkor vs. svagheter etc
  • Ledningen fastställer strategiska mål med tillhörande handlingsplaner
  • Man gör upp taktiker för att förutse och undanröja eventuellt motstånd
  • Man sätter planerna i verket, inte sällan med konsulter till sin hjälp

Hela tanken vilar på ett rationellt förhållningssätt och är främst baserad på att ledningen bestämmer. Metoden kallas därför av forskarna för diktatorisk omformning, och handlar huvudsakligen om strategiska förändringar. Även om uttrycket låter hårt kan det mycket väl fungera alldeles utmärkt. Ledningen fattar besluten om vad som måste göras, och driver helt enkelt igenom förändringen.

De mest uppenbara riskerna är att folk kommer att känna sig överkörda. Om inte förändringarna är rejält förankrade kommer ett tyst motstånd att uppstå mot vad nu ledningen sysslar med. Och viktig tid kan gå förlorad.

Den andra metoden

  • Man skapar internt ett starkt missnöje med nuläget, t ex genom att öka organisationens s k sense of urgency, eller krismedvetande
  • Därefter ritar man upp en vision av hur allt skulle kunna vara i stället
  • Organisationen ser tydligt skillnaden mellan det de har och vad de skulle kunna få
  • I och med att en positiv energi inför förändringen redan uppstått, kan man enkelt göra medarbetarna delaktiga i planeringen av åtgärder

Denna metod kallas för karismatisk omformning, och låter trevligare än den förra metoden. Den vilar på samförstånd och ett demokratiskt förhållningssätt. Men även denna metod har definitivt sina fallgropar. Och dessa ligger huvudsakligen i vilket ledarskap som har bedrivits inom organisationen. Det har förekommit situationer där personalen genomskådat ledningens planer, och därför känt sig manipulerade.

Vill du veta hur just din organisation kan arbeta med change management? Kontakta oss idag.

Kontakta oss