Företagskultur – grundplattformen

God företagskultur bidrar till både ökad produktivitet och trivsel men är inte detsamma som att alla i företaget har identiska värderingar. Människor är olika och har i regel mycket skilda uppfattningar, men olikheterna måste vara i samklang för att en företagskultur ska kunna skapas.  En god företagskultur innebär bland annat att högsta ledning, chefer och medarbetare är överens om företagets grundläggande värden eller dess värdegrund.

Om de grundläggande värdena i organisationen stämmer med medarbetarnas och chefernas värderingar, blir kulturen stark och kreativ. Det betyder inte att alla måste ha identiska värderingar. Det handlar inte om likformighet utan om samklang och harmoni.

Att definiera den perfekta företagskulturen är knappast möjligt. Vad som är rätt och riktigt beror på hur omgivningen, både inom och utanför företaget, ser på gott och rätt. Ingen organisation kan dock bli långsiktigt framgångsrik om dess värdegrunder går helt emot medarbetarnas. Eller resten av samhällets för den delen.

Läs mer om värdegrunder
Läs om effektivt ledningsgruppsarbete
Läs mer om Change management