Coaching – Sexmånaders coachningsprogram

Sexmånaderspaketet vänder sig till dig som

  • Söker ett nytt sätt att se på livet
  • Vill hantera dina känslor bättre
  • Hitta nya förhållningssätt till det du inte kan påverka
  • Utmana dig själv
  • En gång för alla komma tillrätta med det du inte är nöjd med – hos dig själv

Inte bara kommer du att lättare nå dina mål. Du kommer även att stärka din självkänsla och förändra ditt sätt att se på dig själv. Sexmånaderspaketet innebär en omfattande utveckling där du når förbi enkla tekniker och strategier.

  • Du kommer att permanent förändras till det bättre
  • Du kommer att se hinder och problem ur ett helt annat perspektiv.
  • Du kommer att kunna säga farväl till gamla problem
  • Du kommer att hantera och lösa problem på ett helt nya sätt
  • Du kommer att bli effektivare inte bara i ditt arbete utan i livet i stort

Så här går det till

Genom ett inledande telefonsamtal tar coachen reda på om han kan hjälpa dig. Vi pratar om var du vill nå. Om vi väljer att gå vidare har vi en första coachsession på 2 timmar. Därefter lägger vi upp ett schema där vi via telefon coachar dig varje vecka under sex månaders tid.  Mellan sessionerna kommer vi att ha kontakt via både sms och e-post som stöd i din process.

Många tycker att det är svårt att bestämma sig. Det är så mycket att tänka på, så många saker att ta hänsyn till när kan ska hitta en duktig coach med erfarenhet.

Kontakta Team Communication och fråga efter Thomas Erikson.

Han kommer att guida dig genom processen att ta ett beslut. Fördelen är att du lättare kan se hur du ska göra för att välja coach och välja lösning. Konkret innebär det att du kommer lösningen på dina utmaningar betydligt närmare.

Första samtalet kostar ingenting. Efter den första inledande coachingsessionen fattar du ditt beslut. Väljer du att inte gå vidare betalar du endast för denna session.