Coaching – Enstaka timmar

Att köpa coaching per timme är ett sätt att hantera mindre utmaningar och problem i till exempel yrkeslivet. Denna lösning är till för dig som:

  • Har svårt att hantera en enskild medarbetare
  • Har hamnat i konflikt med din chef
  • Behöver sortera tankarna inför en förestående händelse
  • Vill ta reda på om det finns större behov av coaching

Så här går det till

Vi träffas för en inledande coaching session på ca nittio minuter.  Känns det bra går vi vidare. Vi rekommenderar att man bokar minst tre tillfällen, men det är helt upp till dig att avgöra.

Kontakta oss nedan och fråga efter Thomas Erikson.