Coaching – vad är det?

Ordet coaching missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och svar på hur någon ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Coaching är inte att lösa problem. Coaching inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja den.

 

executivecoaching1

 

En bra coach behärskar områden som aktivt lyssnande, frågetekniker och har en känsla för när det är det är dags att gå vidare. En coach hjälper andra hitta och förstå sina innersta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat för att få ut mer av sin inneboende potential.

Team Communication har erfarna och skickliga coacher med bred erfarenhet av att förflytta individer närmare sina mål. Vi tar oss an både rena coachuppdrag, men kan även träna era chefer till att bli effektiva och uppskattade coacher.

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag.

Kontakta oss

Mer om våra erbjudanden

Individuell coaching
Sexmånaders coachingprogram
Tremånaders coachingprogram
Enstaka timmar
Om att köpa en coachingtjänst