Personprofiler

Personprofiler: Vad är en individs beteendemönster?

Beteendet är inte samma sak som personligheten eller karaktären. En persons personlighet kan du inte se, men du kan se hans beteende. Du kan enkelt observera hur han rör sig, hur han pratar, vad han tycks vara intresserad av. Baserat på det du ser kanske du försöker räkna ut vilken slags person han är, men det börjar med beteendet.

Hur uppstår ett visst beteende?

Hur blev vi dem vi är? Av vilken anledning beter vi oss som vi gör? Forskare sa i början av förra seklet, att det handlar om arv från början till slut. Några decennier in på nittonhundratalet var man överens om att det bara var miljön som spelade någon roll. Numera har man generellt enats om att det är en kombination av arv OCH miljö som format pss till dem vi är.

Lökskalsteorin

Längst inne i kärnan av våra personligheter finns våra grundvärderingar. Det är den fundamentala värden våra föräldrar lärde oss när vi var små. Alla människor är lika mycket värda. Ärlighet vara längst. Man ska alltid göra rätt för sig. Såna saker.

Utanpå det finner vi ett lager av attityder. Det är saker vi själva lärt oss under skolan, första jobbet kanske. Förhållningssätt baserat på våra egna upplevelser. Som till exempel att alla människor faktiskt inte är ärliga. Och att det finns de som aldrig kommer att göra rätt för sig.

Dessa två skal bildar vårt grundbeteende; den person vi är utan yttre påverkan.

Tyvärr är det svårt att aldrig bli påverkad, så vi har alla även ett anpassat beteende. Det innebär det beteende vi själva tror är det rätta i en given situation. Man kan säga att det är den mask vi tar på oss för att passa in. Man kan ha olika masker; en på jobbet; en på festen på lördag; en hos svärföräldrarna. Men det är inte så ofta vi bara är oss själva.

Kontakta oss