Personprofiler – Introduktion

Därför är människor olika

DISA-profiler

En av världens mest använda metoder för att beskriva en persons beteendeprofil är DISC profilen. Av pedagogiska skäl används färger som beskrivning. Systemet beskriver fyra huvudtyper.

D för Dominans – röda personer

Typiska drag:

 • resultatinriktade
 • viljestarka
 • tävlingsinriktade
 • tidsmedvetna
 • bestämda
 • självständiga
 • ambitiösa
 • beslutsamma

I för Inspirerande– gula personer

Typiska drag:

 • Utåtriktade
 • Entusiastiska
 • Övertygande
 • Inspirerande
 • Optimistiska
 • Kreativa
 • Spontana
 • Relationsinriktade

S för Stabilitet – gröna personer

Typiska drag:

 • Vänliga
 • Tålmodiga
 • Omtänksamma
 • God lyssnare
 • Hänsynsfulla
 • Ödmjuka
 • Lagspelare
 • Förstående

A för Analytisk förmåga – blå personer

Typiska drag:

 • Noggranna
 • Detaljorienterade
 • Försiktiga
 • Analytiska
 • Kvalitetsinriktade
 • Logiska
 • Metodiska
 • Ordentliga

Varifrån kommer denna kunskap?

Carl Jungs läror bygger dels på kliniska observationer, dels studier av andra kulturer. Teorierna är komplicerade, men lite förenklat beskrev Jung fyra huvudtyper av människor:

 • Förnuftiga
 • Intuitiva
 • Kännande
 • Tänkande

Problemet med Jung är att han inte forskade på friska människor, vilket William Moulton Marston gjorde. Han publicerade 1928 Emotions of normal people. Han beskrev att människor lär sig och väljer attityd i förhållande till den miljö de verkar i. Beroende på om de verkar i aktivt eller passivt i en vänlig eller fientligt miljö framträder de fyra huvudsakliga beteende mönstren.

 • Dominans: Aktiv i antagonistiska/fientliga miljöer
 • Inspirerande: Aktiv i gynnsamma/vänliga miljöer
 • Stabilitet: Passiva i gynnsamma miljöer)
 • Analytisk förmåga: Passiva i antagonistiska miljöer)

Baserat på Marstons forskning utvecklade av Thomas Hendrickson DISC modellen som i sin tur gav grunden till ett analysverktyg där personer får välja ord som beskriver hur de agerar i yrkesmässiga situationer. Team Communication använder IPU:s variant, där färgerna på ett mycket pedagogiskt vis stöttar inlärningen.

Kontakta oss redan idag för att lära dig hur du skulle kunna bli framgångsrik genom att använda detta verktyg i din egen vardag.

Kontakta oss