Verktyg för att mäta beteenden

Människan är för sammansatt för att förklaras till fullo.  Även om vi inkluderar kroppsspråk, manligt och kvinnligt, kulturella skillnader, psykologiska aspekter, grafologi, ålder och astrologi saknas pusselbitar. Men när det kommer till att sätta samman effektiva team, att leda sina medarbetare, att hantera konflikter eller att rekrytera, så finns ett antal effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg.

Genom en mycket pedagogisk uppbyggnad ger de snabbt varaktiga insikter – som grund för en effektiv utveckling.Dessutom bygger alla analysverktygen på ett mångårigt internationellt utvecklingsarbete, vilket ger en grundläggande trovärdighet och en stor erfarenhetsbas.

Team Communications vanligaste verktyg är:

IPU Profilanalys (R) beskriver individens beteende, HUR en person agerar.

IPU Drivkraftsanalys (R) mäter styrkan i människors drivkrafter, VARFÖR en person gör som han gör. Mer information kommer.

IPU AttributIndex går på djupet och identifierar tankemönster och en persons verkliga svagheter och styrkor. Mer information kommer.

TriMetrix är en process och ett system som kombinerar ovanstående verktyg vilket skapar en mycket effektiv helhetsbild. Mer information kommer.

Team Communication är stolta leverantörer av IPU:s analysverktyg. Användningsområdena är snudd på oändliga. Låt oss berätta mer om hur just din organisation kan ha nytta av dem.

Kontakta oss