När allting bara fungerar helt utan problem

I den bästa av världar vet alla medarbetare vad de ska göra i varje given stund. De långsiktiga målen finns ständigt i deras medvetande och skulle problem uppstå så har var och en tillräcklig kreativ förmåga att finna den bästa lösningen. Samarbetet fungerar smärtfritt och alla värnar om att leverera maximal effektivitet vid varje givet tillfälle.
Visst vore det en trevlig tanke – medarbetare som är självgående på riktigt? Som inte behöver chefer för att hålla sig kompetenta och engagerade?

Utopia? Kanske inte. Det finns lösningar på allt. Det som avgör är organisationens ambitionsnivå.

Tänk dig att du ska bygga ett hus.  Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare. Vad gör du nu?

Du kontaktar Team Communication.